VORMING

Omdat vroegdetectie en vroeginterventie zeer belangrijk zijn bij eetproblemen zetten we ook in op een vormingsaanbod. Het bekender maken van deze problematiek – zowel bij ouders als professionals – is cruciaal om dit sneller te herkennen.

VOOR OUDERS

 • Info-avond voor ouders van moeilijke etertjes:
 • Dit is een laagdrempelige vorming voor jonge (aanstaande) ouders die doorgaat in de praktijk. Je krijgt hier inzicht in de normale en de zorgwekkende eetontwikkeling. Daarnaast krijg je hier praktische tips waarmee je thuis aan de slag kan. De data zullen steeds meegedeeld worden op de website.

 • Webinar voor ouders van moeilijke etertjes:
 • Omdat niet iedereen in de mogelijkheid is om tot in de praktijk te komen bieden we dezelfde vorming aan in een webinar.


VOOR ZORGPROFESSIONALS

Het vormingsaanbod voor professionals is gericht op sensibilisering en bewustwording van eetproblemen met het oog op vroegdetectie en vroeginterventie. Daarnaast willen we eveneens de gezinsimpact schetsen. Er zijn verschillende vormingen voor zorgprofessionals, telkens met een andere focus en gericht op een andere doelgroep.

 • Als een kindje niet goed eet: 

  Dit is een vorming voor kinderbegeleidsters, onthaalouders en scholen. Hier kaderen we de normale eetontwikkeling van kinderen en bieden we daarnaast een overzicht van een aantal indicaties die kunnen wijzen op eetproblemen. Ik leg de voornaamste focus op handvaten en concrete tips voor de dagelijkse praktijk. Deze tips zijn ook nuttig bij kinderen zonder eetproblemen

  Volgende vragen kunnen daarbij aan bod komen:

- Wat als een baby niet goed uit de fles drinkt?
- Wat als de overgang naar vaste voeding niet goed lukt?
- Wat als kinderen heel kleine porties eten?
- Moeten kinderen hun bord of brooddoos leeg eten?
- Krijgt een kind dessert als het niet (goed) heeft gegeten?
- Wat zeg ik tegen ouders die aangeven dat hun kindje moeilijk eet? En wat zeg ik best niet?
- Wat is de impact op ouders als kinderen moeilijk eten?


 • Vroegdetectie bij eetproblemen: 

  Deze vorming richt zich op zorgprofessionals in de nulde- en eerstelijn zoals Kind & Gezin, Huis van het Kind, opvoedingswinkels, CLB, huisartsen, kinderartsen,…
  Volgende zaken komen aan bod:

- Uitleg rond de normale eetontwikkeling bij kinderen
- Uitleg rond de risicofactoren en indicaties voor eetproblemen
- Toelichting zorgpad voor eetproblemen + mogelijke doorverwijzingen
- Wat is ARFID?
- De psycho-sociale impact van eetproblemen
- De gezinsimpact van eetproblemen
- Praktische tips voor de dagelijkse praktijk: do's en don'ts


 • Eetproblemen, een blik achter de schermen: 

  Deze vorming schetst de impact van eetproblemen op gezinnen en is toegankelijk voor alle hulpverleners die hier meer over willen weten. Het schetst een beeld omtrent volgende vragen/thema's:

- Hoe voelt het voor ouders als een kind niet eet of drinkt?
- Wie begrijpt deze gezinnen?
- Met sondevoeding naar huis, wat dan?
- De impact op de ouder-kindrelatie
- De impact op de partnerrelatie
- De impact op broers en zussen
- De impact op het sociaal leven


 • Omgaan met eetproblemen binnen een CAR:  

  Krijg je in het centrum voor ambulante revalidatie vaak te maken met eetproblemen? Weet je onvoldoende hoe je dit moet aanpakken? Heb je nood aan concrete tools? Dan biedt onze vorming enkele handvaten om hiermee aan de slag te gaan. Volgende thema's komen aan bod:

- Uitleg rond de normale eetontwikkeling bij kinderen
- Uitleg rond de risicofactoren en indicaties voor eetproblemen
- Wat is ARFID?
- Autisme en eetproblemen
- De psychosociale impact van eetproblemen
- De gezinsimpact van eetproblemen
- Praktische tips voor de dagelijkse praktijk
- Ouderbetrokkenheid tijdens eettherapie


 • Vorming op maat: 

  Heb je een bepaalde vraag rond eetproblemen of eetgewoonten bij jonge kinderen? Wil je specifieke tips om jouw werking hierrond te optimaliseren? Neem dan gerust contact met ons op en we bekijken samen de mogelijkheden.MULTIDISCIPLINAIRE GROEPSPRAKTIJK VOOR JONGE KINDEREN MET EETPROBLEMEN

- ondersteuning voor het hele gezin -