VORMING

Omdat vroegdetectie en vroeginterventie zeer belangrijk zijn bij eetproblemen zetten we ook in op een vormingsaanbod. Het bekender maken van deze problematiek – zowel bij ouders als professionals – is cruciaal om dit sneller te herkennen. Hiervoor hebben we een vormingsaanbod uitgewerkt.

Daarnaast wordt EetMee ook regelmatig gevraagd als gastspreker of voor vormingen in opdracht. Zo geven we lezingen voor Huis van het Kind, LOK groepen van huisartsen of pediaters, scholen voor buitengewoon onderwijs en kinderopvangdiensten. Ook verzorgen wij een gastcollege rond casuïstiek van ARFID voor de Odisee Hogeschool binnen de opleiding Voedings- en Dieetkunde.

BEKIJK ONZE VORMINGEN


MULTIDISCIPLINAIRE GROEPSPRAKTIJK VOOR KINDEREN MET EETPROBLEMEN

- ondersteuning voor het hele gezin -