Diagnostiek

Bij EetMee kunnen we ook inzetten op diagnostiek van ARFID. Dat staat voor Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder of vermijdende/restrictieve voedselinnamestoornis. 

Volgende zaken kunnen een indicatie zijn voor ARFID:

  • Significant gewichtsverlies of achterblijvende groei
  • Voedingsdeficiënties
  • Afhankelijkheid van sondevoeding of medische voeding
  • Een duidelijk interfereren met het psychosociaal functioneren

Wanneer we aanwijzingen zien, dan kan – in samenspraak met het team en met jou als ouder – de kinderpsychiater gecontacteerd worden om een diagnose al dan niet uit te sluiten. Een diagnostisch consult bij onze kinderpsychiater achten we enkel van belang indien er bezorgdheden zijn vanuit het team en jijzelf als ouder over de ontwikkeling van jouw kind. We houden immers sterk vast aan de visie dat een officiële diagnose een meerwaarde dient te zijn in de verdere behandeling. Diagnostiek gebeurt daarom enkel in het kader van een lopend begeleidingstraject. 

Uiteraard vinden we het belangrijk om steeds een ruimere blik te hanteren en oog te hebben voor eventuele comorbiditeiten. Zo komt ARFID vaak voor in combinatie met autismespectrumstoornis. Indien aangewezen kunnen dus meerdere diagnoses bekeken worden. Bij complexere kinderpsychiatrische problematieken zullen wij indien nodig doorverwijzen naar een multidisciplinair diagnostisch team.

Belang van vroegdetectie bij kinderen:
ARFID heeft grote gevolgen op biologisch, psychologisch en sociaal vlak. Wanneer men ARFID te laat vaststelt, ontstaat een bepaald eetpatroon wat moeilijker te veranderen is. De impact op kinderen en hun gezinnen is groot waardoor een vicieuze cirkel ontstaat. Bovendien is er een verhoogd risico op eetstoornissen in de adolescentie of volwassenheid indien er geen intensieve multidisciplinaire behandeling volgt. Vroegdetectie is dus cruciaal om escalatie te vermijden.