Contextbegeleiding

Aangezien kinderen op verschillende locaties eten, kan onze ondersteuning - indien gewenst - verder reiken dan het gezin. Om de slaagkansen van de eetbegeleiding te verhogen is het zinvol om alle partijen te betrekken. De contextbegeleider van EetMee zal hierop inzetten en kan daarvoor extern overleg plannen. Zo kunnen we eetprobleem kaderen en concrete handvaten bieden om hiermee om te gaan. Het is immers belangrijk dat het gehele netwerk rond jouw kind op dezelfde lijn staat. 

Vaak is het moeilijk voor de directe omgeving om het eetprobleem ten volle te begrijpen. Extern overleg kan hierbij zeer helpend zijn waardoor er ook meer begrip kan komen.

Extern overleg kan georganiseerd worden met volgende partijen:


  • Grootouders
  • Familieleden die jouw kind regelmatig opvangen
  • Kinderdagverblijven / onthaalouders
  • Scholen

Naast deze contextbegeleiding kunnen we ook inzetten op de versterking van het sociaal netwerk. Samen kunnen we bekijken wie jou als ouder kan ondersteunen.