TEAM

EetMee bestaat uit een jong, dynamisch en gedreven multidisciplinair team. De expertise vanuit verschillende disciplines vormt de ideale mix om kinderen met eetproblemen de nodige ondersteuning te bieden. We hechten veel belang aan een goede samenwerking in een warme en fijne sfeer. Ons team bestaat uit een gezinswetenschapper, preverbale logopediste, diëtiste, klinisch psychologe/systeemtherapeut en een kinderpsychiater.

Gezinswetenschapper / Autismevriendelijk therapeute

Anneke Erkelens (°1985)
Gezinswetenschapper / Autismevriendelijk therapeute 
Coördinator EetMee

Ik ben Anneke; vrolijk, sociaal, empathisch, genietend van de kleine dingen in het leven en mama van twee geweldige kinderen. De combinatie van mijn ervaringsdeskundigheid onderbouwd door opleidingen ervaar ik als een meerwaarde om andere gezinnen te begeleiden. Het is de basis van de gezinsgerichte visie die ik meedraag. Eetproblemen gaan over veel meer dan eten en de impact reikt bijgevolg veel verder dan de keukentafel. Een kind dat nooit iets komt vragen uit honger, dat geen zin heeft om te eten, geen snoet vol chocolade, geen foto's van een smullende peuter, een huilend of angstig kind aan tafel of een verjaardagstaart die door de jarige zelf onaangeroerd blijft. Dàt is de impact wanneer een kindje niet of moeilijk eet.

Als gezinsondersteuner en contextbegeleider ben ik het centraal aanspreekpunt. Na een eerste kennismaking doorloop ik samen met jou de intakeprocedure en geef ik na teamoverleg een advies voor het verdere traject. Daarnaast sla ik de brug tussen jouw gezin en de therapeuten. Zonder oordeel en met een open blik luister ik naar jouw verhaal en jouw zorgen. Ik hecht er veel belang aan om er steeds over te waken dat jouw draagkracht en draaglast in balans blijven. Van daaruit denken we samen na welke hulp er nodig is. Vanuit een holistische visie kijk ik verder dan het individuele kind en de ouders. Ik schenk daarbij aandacht aan het hele gezinssysteem dat bij eetproblemen onder druk staat. Zo kunnen we samen de vicieuze cirkel en bepaalde interactiepatronen doorbreken. Ik vind het eveneens belangrijk om broers en zussen te betrekken bij dit proces. Indien gewenst, zijn ze welkom bij EetMee om hun verhaal kwijt te kunnen, ondersteuning te zoeken of contacten te leggen met andere broers of zussen. 

Aangezien er vaak een lange zoektocht aan vooraf gaat vooraleer je de juiste hulp vindt, tracht ik met EetMee een warme praktijk aan te bieden. Een plek waar je je als ouder écht gehoord voelt en waar je als gezin geholpen wordt. Zo vindt het gezinssysteem weer de rust die nodig is. Verder regel ik als coördinator van EetMee de praktische zaken van de praktijk en kan je bij mij steeds terecht met vragen en/of opmerkingen.

Opleiding: 

 • Bachelor in de Gezinswetenschappen | Odisee - Schaarbeek | 2023

Bijkomende opleidingen: 

 • Autismevriendelijk therapeut | Autisme Centraal | maart - mei 2024
 • Als eten niet vanzelfsprekend is: Autisme en eetproblemen | Thomas Fondelli - Autisme Centraal | 28/11/2023 en 12/12/2023
 • Symposium Voedingsstoornissen bij het jonge kind | Kinder- en Jeugdpsychiatrie UZ Gent | 26/10/2023
 • Hoe je niet te verslikken in eetproblemen - Ouders en netwerkfiguren ondersteunen bij eetproblemen | Interactie-Academie | 29/08/2023
 • Workshop ARFID bij kinderen en jongeren | Eetexpert ism Vlaamse Academie Eetstoornissen | 06/06/2023
 • Omgaan met ernstige eetstoornissen in de vroege kindertijd (Marguerite Dunitz-Scheer - NoTube Oostenrijk) | Webinar | 23/03/2023
 • Arfid te lijf | Rita Maris / ARFID Ambassadeur (Nederland) | 27/02/2023
 • Congres Eetproblemen bij jonge kinderen - Editie 2022 | Euregionaal Congresburo -Maastricht (Nederland) | 2022
 • Symposium Eetstoornissen bij (jonge) kinderen | SCEM - Tricht (Nederland) | 11/10/2022
 • Congres Eetproblemen bij jonge kinderen - 4de editie | Euregionaal Congresburo - Maastricht (Nederland) | 09/09/2020
 • Permanente bijscholing via vakliteratuur, webinars, studiedagen en congressen/symposia

Toekomstige opleidingen:

 • Integratieve Kinder- en Jeugdpsychotherapie | AIHP | Academiejaar 2024-2025

Extra:

 • Lid van Konnektit

Preverbale logopediste / OMFT specialiste


Maja Moens (°1992)

Preverbale logopediste / OMFT specialiste

Ik ben Maja; een goedlachse persoon die positief in het leven staat, zorgzaam is en een groot hart voor kinderen heeft. Ik studeerde in juni 2015 af aan de Universiteit Gent als Master in de Logopedische Wetenschappen. Eind 2015 trok ik naar Eindhoven om mij te specialiseren in preverbale logopedie. Als preverbale logopediste leg ik mij toe op onderzoek en behandeling van functionele eet- en drinkproblemen bij baby's en jonge kinderen.

Wanneer jouw kind problemen heeft met het drinken van de borst of uit de fles, het eten van de lepel, het drinken uit een beker of het leren kauwen, kan preverbale logopedie een oplossing bieden. Het is mogelijk dat de motorische ontwikkeling niet goed verloopt, of dat er problemen zijn in het mondgebied. Sommige kinderen hebben eet- of drinkproblemen door een andere onderliggende medische oorzaak, zoals: reflux, bepaalde syndromen of een ontwikkelingsstoornis.

Ik start steeds met een verkennend gesprek waarin we het probleem en de concrete hulpvraag trachten te achterhalen. Dit wordt gevolgd door een observatie van de eet- en drinksituatie. Op basis van de verkregen informatie wordt een individueel behandelingsplan opgemaakt en begeleid ik jou en jouw kind met gepaste adviezen. Het doel is dat jouw baby, peuter of kleuter veilig en voldoende leert eten en drinken.

Op regelmatige basis volg ik bijscholingen om up-to-date te blijven over nieuwe ontwikkelingen in ons vakgebied.

Opleiding:

 • Master in de Logopedische Wetenschappen | Universiteit Gent | 2015

Bijkomende opleidingen:

 • Mondmotoriek bij 0-4 jarigen voor logopedisten | Maaske Treurniet - Volmondig Academy | januari 2024
 • Studiedag Tongriemproblematiek | Karen Rubbrecht - Let's Speak Academy | 10 augustus 2023
 • Verdiepingscursus OMFT - Peter Helderop - KWeC | 19 en 20 december 2022
 • Pediatrische voedingsproblemen bij kinderen | Marleen D'hondt | 2021
 • Lezing Tongriemproblematiek - Kirsten Slagter | 20 maart 2020
 • Voeding en bijvoeding in de eerstelijnszorg | LMN AMALOD | 2018
 • Basiscursus OMFT | Peter Helderop - KWeC | 24 en 25 augustus 2017
 • Eet- en drinkproblematiek bij baby's en zeer jonge kinderen | ProEducation | 2015
 • Permanente bijscholing via vakliteratuur, webinars, studiedagen en congressen/symposiaKinderdiëtiste / Auti-coach


Jolien Eggermont (°1998)

Kinderdiëtiste / Auti-coach

Ik ben Jolien; een enthousiaste, leergierige en warme helpende hand die graag eens "out-of-the-box" denkt. Ik ben een spring in 't veld met voldoende nood aan me-time. In juni 2022 studeerde ik af aan UCLL te Leuven als Bachelor in de Voedings- en Dieetkunde. Tijdens een bijscholing kwam ik in contact met eetproblemen bij ASS (Autisme Spectrum Stoornis) en een interesse werd gewekt. Ik begon me te verdiepen in eetproblemen bij kinderen en jongeren, al dan niet in combinatie met ASS en ook in ASS zelf. Zo begon ik aan het Postgraduaat Autisme dat ik in juni 2023 afrondde. Zelf kreeg ik eind 2022 ook de diagnoses autisme en ADHD, een nieuwe wereld die open ging .

Als diëtiste en auticoach werk ik samen met het kind en de omgeving naar een positieve relatie met voeding. We werken aan het ontwikkelen, ondersteunen of vergroten van de competentie om te durven proeven of te eten om de gezondheid te bevorderen en om het sociaal contact te behouden of te bevorderen. Zo wordt gaandeweg het maaltijdgebeuren minder en minder een strijd en krijgt het kind het vertrouwen en de 'goesting' om (terug) aan te sluiten bij de maaltijd.

Mijn doel is om een 'safe zone' te creëren waar ik samen met het kind spelenderwijs op ontdekking kan gaan in de wereld van het eten. Ook doe ik aan psycho-educatie om het kind inzichten te brengen over wat de uitdaging is en hoe we hiermee om kunnen gaan. Naast het kind ondersteun ik ook de omgeving door het geven van inzichten en tools die zowel thuis als op locatie kunnen worden benut.

Opleiding:

 • Bachelor in de Voedings- en dieetkunde | UC Leuven | 2022
 • Postgraduaat Autisme | Artevelde Hogeschool Gent | 2023
 • Post HBO Kindervoeding en kinderdiëtetiek | HAN University of Applied Sciences Nijmegen | 2024

Bijkomende opleidingen:

 • Als eten niet vanzelfsprekend is: Autisme en eetproblemen | Thomas Fondelli - Autisme Centraal | 28/11/2023 en 12/12/2023
 • Jongeren met eetproblemen en eetstoornissen in de eerstelijnspsychologische zorg | Eetexpert | 2023
 • Workshop ARFID bij kinderen en jongeren | Eetexpert ism Vlaamse Academie Eetstoornissen | 2023
 • Masterclass voeding bij kinderen en jongeren | VBVD | 2023
 • Begeleiden van eetproblemen bij kinderen en jongeren met ASS | Eetexpert | 2022
 • Masterclass eetproblemen aanpakken bij ASS | Eetexpert | 2022
 • E-Learning basisbehandeling Eetstoornissen | Eetexpert | 2022

Toekomstige opleidingen:

 • Post HBO kinderdiëtetiek eetproblemen bij jonge kinderen | HAN University of Applied Sciences Nijmegen | 2024

Klinisch psychologe / Systeemtherapeute


Sarie Van Gerwen (°1984)

Klinisch psychologe en systeemtherapeute

Ik ben Sarie, een positieve en goedlachse persoon met een nieuwsgierige blik naar de wereld. Ik heb een rustige uitstraling en neem graag mijn tijd om te luisteren.

In 2007 studeerde ik af aan de Vrije Universiteit Brussel als Master Klinische Psychologie. Werken met gezinnen heeft me altijd geboeid. In 2011 startte ik dan ook een bijkomende opleiding in de systeempsychotherapie, waarvoor ik in 2015 afstudeerde.

Ik heb jarenlang met veel passie en gedrevenheid gewerkt in de Integrale Jeugdzorg om mij nadien meer te verfijnen in het therapeutisch werken met gezinnen. Op dit moment werk ik als therapeute in een praktijk in Humbeek.

In jullie zoektocht naar de gepaste hulp voor de eetproblemen van jullie kind, ben ik diegene die jullie kan ondersteunen om elkaar te blijven vinden als gezin, als koppel en als ouders. Eetproblemen kunnen namelijk een zodanige impact hebben op jullie leven dat het soms ook een bijkomende uitdaging is om elkaar hier niet in kwijt te raken. Samen gaan we op zoek hoe jullie er kunnen blijven staan voor elkaar en wat ieders noden hierin zijn. We gaan na welke betekenis alle gebeurtenissen hebben voor elk van jullie en hoe jullie de zorg voor elkaar in dit alles niet uit het oog zouden verliezen.

Opleiding:

 • Master Klinische Psychologie | VUB | 2007
 • Systeempsychotherapeute | IPRR Mechelen | 2015

Bijkomende opleidingen:

 • Symposium Voedingsstoornissen bij het jonge kind | Kinder- en Jeugdpsychiatrie UZ Gent | 26/10/2023
 • Jaaropleiding 'Hechtingsgericht werken met kinderen, koppels en gezinnen' | Rapunzel | 2022
 • 5-daagse opleiding speltherapie | Tine Maeyens Psy10 | 2021
 • Introductie 'Geweldloos verzet en contextuele hulpverlening' | Leren Over Leven | Online workshop | 2020
 • Jaaropleiding 'Kinderen en hun werelden' | IPRR Mechelen | 2008
 • Werken met de krachten en mogelijkheden van gezinnen | Kern Sint-Niklaas | 2007
 • Permanente bijscholing via vakliteratuur, webinars, studiedagen en congressen/symposia

Kinder- en jeugdpsychiater - enkel op vraag van team en ouders

Wanneer je als ouder en wij als team belangrijke zorgen hebben over de ontwikkeling van jouw kind dan kunnen we een beroep doen op een externe kinderpsychiater. Zo kunnen we samen kijken bij een vermoeden van een kinderpsychiatrische problematiek. Eventueel kunnen we jullie als gezin doorverwijzen om een bijkomend onderzoek te laten uitvoeren.


MULTIDISCIPLINAIRE GROEPSPRAKTIJK VOOR KINDEREN MET EETPROBLEMEN

- ondersteuning voor het hele gezin -