Individuele begeleiding

Om jouw kind beter te leren eten of zijn/haar angsten te helpen overwinnen, bieden we individuele begeleiding. Hierbij zullen we stapsgewijs te werk gaan op het tempo van jouw kind. We kunnen ook geleidelijk aan het voedingsassortiment uitbreiden. Afhankelijk van de aard en de ernst van het eetprobleem bekijken we welke disciplines binnen ons team aangewezen zijn om jouw kind hierin te ondersteunen.

De individuele begeleiding is dus steeds op maat van ieder kind en kan verschillende vormen aannemen:

Voedingsbegeleiding van het jonge kind:
De diëtiste biedt voedingsbegeleiding op maat van jouw kind. Hierbij wordt rekening gehouden met een aantal parameters zoals de orale intake, vitaminen, lengte en gewicht.

Afbouwen van sondevoeding:
Bij kinderen die een geringe hongerprikkel hebben, omwille van ARFID en/of langdurige sondevoeding kan de diëtiste nagaan of de hoeveelheid sondevoeding kan afgebouwd worden. Met deze interventie kunnen we de hongerprikkel van jouw kind stimuleren wat ons toelaat om te werken rond orale stimulatie. Er zal steeds gekeken worden of jouw kind hier aan toe is. We zullen hiervoor eveneens in overleg gaan met de behandelende kinderarts en het wordt nauwgezet opgevolgd door de diëtiste.

Het 'leren-lusten plan':

Op basis van een plan op maat van jouw kind kan door middel van kleine stapjes het voedingsassortiment uitgebreid worden. Bij de intake geven we een lijst mee waarop je kan aanduiden welke voedingsmiddelen jouw kind accepteert. Zo kunnen we het 'veilig voedsel' oplijsten. De diëtiste kan nadien samen met jou bespreken welke voedingsmiddelen toegevoegd worden. Iets oudere kinderen betrekken we in dit proces door hen mee te laten beslissen. Tijdens individuele proefsessies met jouw kind, gaan we hier spelenderwijs mee aan de slag. Later betrekken we jou als ouder hierin zodat je de nodige handvaten mee krijgt waar je thuis mee aan de slag kan.

Logopedische begeleiding:
Voor baby's die de fles weigeren of kinderen die moeite hebben met de mondmotoriek is therapie bij de preverbale logopediste noodzakelijk. Door een observatie kan ze nakijken of er sprake is van oromyofunctionele problemen zoals bijvoorbeeld een foutieve slik. Tijdens de sessies stimuleert zij een goede techniek aangaande zuigen, kauwen en slikken. Soms worden oromyofunctionele problemen pas vastgesteld in de puberteit. Het is dan alsnog mogelijk om dit door middel van therapie te verhelpen. De logopediste leert jouw kind dan gerichte oefeningen aan om hierop te trainen.


Psychologische begeleiding:

De psychologe kan ondersteuning bieden bij kinderen die angst ervaren om te eten, zeker bij ARIFD. Stapsgewijs kan de angst besproken en overwonnen worden. Sommige kinderen of jongeren hebben ook een lager zelfbeeld omwille van hun eetproblematiek, ook dat kan aangepakt worden om het kind sterker en meer zelfzeker te maken.