Ouderbegeleiding

Naast individuele begeleiding van jouw kind, hechten we minstens evenveel belang aan de begeleiding van jou als ouder. We begrijpen zeer goed hoe zwaar het is als jouw kind niet of niet goed eet en we willen jou daar graag in ondersteunen. We luisteren daarbij open en zonder oordeel naar jouw verhaal, jouw bezorgdheden, dagelijkse beslommeringen, frustraties, enzovoort…


De ouderbetrokkenheid gebeurt op verschillende domeinen:

Psycho-educatie:
We zetten in op psycho-educatie van ouders rond het ontstaan van het eetprobleem. We bespreken hoe we dit kunnen begrijpen vanuit de ogen van jouw kind en op welke domeinen we jouw gezin hierin kunnen ondersteunen. Omdat we begrijpen dat eetproblemen veel vragen of onzekerheden oproepen bij ouders vinden we het zeer belangrijk om hier de nodige tijd en ruimte voor vrij te maken.

Ondersteuning: 
Soms heb je even nood aan een luisterend oor, ook dan staat ons team voor jou klaar. Afhankelijk van jouw noden, de aard en de intensiteit van de begeleiding bekijken we welk teamlid hiervoor de meest aangewezen persoon is.

Gedeelde verantwoordelijkheid: 
Omdat het lange termijneffect van eetbegeleiding enkel werkt door middel van een nauwe samenwerking zullen we jou als ouder actief betrekken bij dit traject. Zo kan je eerst observerend deelnemen aan eetsessies om dit in een latere fase stap voor stap zelf te doen in onze praktijk.

Aandacht voor de thuissituatie: 
Ook de transfer van de eetbegeleiding naar de thuissituatie vraagt zorg en aandacht. Daarom bieden wij thuisbegeleiding aan. Zo kijken we samen welke aanpak thuis het beste werkt en waarin we jou nog meer kunnen ondersteunen.