Gezinsbegeleiding

Eetproblemen hebben een grote impact op het gezinsleven en mogelijk op de onderlinge interacties. Daarom besteden wij aandacht aan het hele gezin. 

Bij de klinisch psychologe/systeemtherapeut kan je – indien gewenst – terecht voor gezinssessies. We hebben ook oog voor de broers en zussen, voor hen kan dit eveneens een lastige periode zijn. Zij zijn steeds welkom in de praktijk en kunnen bij ons een antwoord krijgen op vragen waar ze mee worstelen of hun zorgen uiten. De klinisch psychologe / systeemtherapeute kan hen mee begeleiden indien ze meer ondersteuning nodig hebben. 

Daarnaast zetten we in op het samenbrengen van broers en zussen, meer informatie hierover vind je bij onze groepswerking.

Huisbezoeken: 
Tijdens huisbezoeken – liefst tijdens de gezinsmaaltijd – kunnen we gericht tips geven en ondersteunen. Het biedt veel informatie over de eetsituatie en de structuur ervan. Daarnaast is het helpend om datgene waar we in de praktijk op werken door te trekken naar de thuissituatie. Voldoende ondersteuning is nodig om die transfer te realiseren. Ook voor kinderen kan het bevorderend zijn om de link naar huis te leggen, des te meer voor kinderen met autisme.

Video-interactiebegeleiding: 
Tijdens de consultaties kunnen we video-opnames van de eetmomenten thuis bekijken en bespreken. Daarmee kunnen we kleine interacties tussen jou en jouw kind alsook gezinsinteracties onder de loep nemen en bijsturen naar positieve en stimulerende interacties. Hiermee wijzen we niet met een beschuldigende vinger, maar kijken we vanuit de spanningen die moeilijke eetmomenten met zich mee brengen. Met de nodige zorg en aandacht maken we de moeilijkheden binnen jouw gezin die te maken hebben met eten bespreekbaar. Zo willen we de eetsituatie voor alle gezinsleden gaandeweg verlichten en de druk rond eten verlagen.

Bij EetMee kijken we dus verder dan de individuele impact op jouw kind. Vanuit onze missie en visie schenken we aandacht aan het hele gezin omdat we ervan overtuigd zijn dat daar de sleutel ligt voor blijvende verandering.