MULTIDISCIPLINAIRE GROEPSPRAKTIJK VOOR KINDEREN MET EETPROBLEMEN

- ondersteuning voor het hele gezin -

Wil je kindje niet eten? Maak jij je zorgen om het eetgedrag van je kind? Heeft jouw kind een eetprobleem of eetstoornis? Of heb je het gevoel dat elke maaltijd veel energie vraagt of een strijd is? Bij EetMee zetten we die zorg centraal en luisteren we naar jouw verhaal. Vanuit een gezinsvisie bieden we ondersteuning op maat van jouw kind, jouw gezin.

Mijn naam is Anneke Erkelens. Sinds 2018 borrelde bij mij het idee om meer ondersteuning te kunnen bieden aan jonge kinderen met eetproblemen en het gezin errond. Dat vindt zijn oorsprong in een persoonlijk verhaal.

Mijn dochter had een ernstige eetstoornis in de baby- en de peutertijd. Door laattijdige detectie kwam ze in een levensbedreigende toestand terecht, ondanks mijn vele noodkreten als moeder. Ze stopte met eten en drinken waardoor ze gedurende twee jaar afhankelijk was van sondevoeding om te overleven.

Als gezin botsten we op de onbekendheid van eetproblemen bij jonge kinderen. Dat uitte zich vooral in geringe ondersteuning met escalatie als gevolg. Een residentiële opname gedurende acht maanden was de enige uitweg om haar chronische voedselweigering te behandelen. Ze werd met succes behandeld, doch was de impact op ons gezin en ons mentaal welzijn groot. Dat was het keerpunt waarop ik besloot om hier iets mee te doen en me hier helemaal in vast beet.

Ik verdiepte mij wetenschappelijk in deze thematiek en volgde meerdere congressen en workshops in binnen- en buitenland. Daarnaast startte ik de opleiding Gezinswetenschappen om mij om te scholen tot professioneel hulpverlener. Ondertussen bouwde ik mijn netwerk met artsen en logopedisten verder uit. Al die tijd had ik één groot doel voor ogen; een plek waar kinderen en ouders terecht kunnen. Een plek waar ze gehoord en geholpen worden. Een plek waar de gezinsvisie op de ondersteuning van jonge kinderen met eetproblemen centraal staat. Om dat te realiseren ging ik op zoek naar een multidisciplinair team met de nodige expertise. Zo werd een droom realiteit, EetMee was geboren.

Je kan bij EetMee terecht wanneer je je zorgen maakt om het eetgedrag van je kind. Ook wanneer je het gevoel hebt dat de maaltijden veel energie vragen of een strijd zijn. We zijn ons bewust hoe zwaar eetproblemen kunnen doorwegen op jou als ouder en op het gezinsleven. Daarom bieden wij zowel individuele begeleiding aan alsook ouderbegeleiding, gezinsbegeleiding en contextbegeleiding. Werken met jonge kinderen vraagt immers een gezinsgerichte aanpak.

Door op één locatie te werken waar alle nodige disciplines aanwezig zijn, bieden we een antwoord op jouw zoektocht naar de geschikte hulp. Omdat eetproblemen expertise vragen van verschillende hulpverleners werken wij samen in een deskundig team:

  • Gezinswetenschapper / Autismevriendelijk therapeute
  • Preverbale logopediste / OMFT specialiste
  • Kinderdiëtiste / Auti-coach
  • Klinisch psychologe / systeemtherapeute
  • Kinder- en jeugdpsychiater


Bij ons vind je alle hulp die jij en je kind nodig hebben 'onder één dak'. Dàt is de kracht van EetMee.

Wil je meer rust aan tafel? Wil je hulp en ondersteuning om je kind te laten eten? Ben je op zoek naar erkenning en begrip voor het eetprobleem? In dat geval kan je ons steeds vrijblijvend contacteren.


Onze Missie

Het is onze missie om kinderen en jongeren met eetproblemen en hun gezin te ondersteunen. Zo vermijden we escalatie van de problematiek en houden we de draagkracht en draaglast van jou als ouder in balans. Enkel dan kan de rust weerkeren in jouw gezin.

Onze Visie

Een multidisciplinair team met expertise in eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen werkt op maat van jouw kind en jouw context. We pakken eetproblemen breed en in de diepte aan zodat kinderen stapsgewijs hun angst om te proeven of te leren eten overwinnen. Daarbij krijg jij als ouder maximale ondersteuning – zowel in de praktijk als in de thuissituatie. Zo willen we ervoor zorgen dat je staande blijft en je kind hierin kan bijstaan. Daarnaast betrekken we broers en zussen bij dit gebeuren. Om vroegdetectie en vroeginterventie mogelijk te maken bieden wij eveneens een vormingsaanbod aan.

MULTIDISCIPLINAIRE GROEPSPRAKTIJK VOOR KINDEREN MET EETPROBLEMEN

- ondersteuning voor het hele gezin -